Roma

(+39) 06 3265 0892
(+39) 06 9933 4840
marco.gentile@lexia.it

Roma

(+39) 06 3265 0892
(+39) 06 9933 4840
simone.libutti@lexia.it

Milano

(+39) 02 3663 8610
(+39) 02 8909 6488
marco.morea@lexia.it

Milano

(+39) 02 3663 8610
(+39) 02 8909 6488
carlo.pontei@lexia.it