Нудиме помош на европски и неевропски граѓани во секој од процесите за апликација и за добивање италијански и/или шенген визи, што вклучува преземање на сите правни и административни дејствија потребни за добивање или обновување на дозволите за престој, за добивање одобрение за самовработување или вработување и обединување на семејство. Им помагаме на нашите клиенти во парничните процеси во врска со имиграционото право, во постапките пред административните судови за одбивање на виза, оспорување на наредба за депортирање, заштита и добивање на италијанско жителство и други слични постапки. Земајќи ја предвид прогресивната светска економска глобализација, наш особен фокус е заштитата на правата на слободно движење на европските граѓани и работници, како и заштитата на работниците и граѓаните од неевропските земјизаштите со принципот на еднаков третман согласно ЕУ законите.

Особено обезбедуваме помош и консултации за:

  • прашања за меѓународна мобилност поврзани со потребите на привремено преместување на самовработените и вработените лица во странски компании;
  • апликација и добивање на виза за влез и дозволи за престој за основање на старт-ап компании во Италија;
  • прашања поврзани со бришење на влез и престој на жители од европски и неевропски земји кои имаат намера од ништо да отпочнат бизнис во Италија;
  • апликација и обезбедување дозволи за престој за италијански жители.