Им помагаме на приватните инвеститори, италијанските недвижни компании ((listed and unlisted), градежните комапнии, италијанските инвестициски фондови за недвижнини и компании за управување со капитал, како и на приватните компании во недвижниот сектор во поглед на какви било трансакции за недвижнини, како:

  • Стекнување или продажба на компании кои работат со недвижен имот и актива, вклучително и обезбедување на релевантни проценки;
  • Преземање на шопинг центри;
  • Основање и управување со инвестициски фондови за недвижнини и инвестициски компании со фиксен акциски капитал (SICAF) и листирани инвестициски фондови за недвижнини (SIIQ);
  • Равој на недвижниот сектор и проекти за реквалификација;
  • Изготвување и преговори за договори со независни изведувачи и договори за закуп и изнајмување.

Имаме добра соработка со водечките италијански професионалци и со италијанските адвокатски компании за справување со прашаа поврзани со административно право, урбанизам и прашања за животната средина и безбедноста кои произлегуваат при трансакциите за недвижен имот.