Нудиме помош и консултантски услуги од највисоко ниво за стечајните постапки (“amministrazionistraordinarie”) за големите групации во поглед на финансиски потешкотии, стечајно право и договори и планови за реструктурирање. Нашите услуги се наменети за овозможување на клиентите во стечај пристап до различни стечајни процедури и финансирање субјекти и фондови специјализирани за преземања и реструктурирање на компании кои се соочуваат со финансиски потешкотии и несолвентни комапнии.

Професорот Санасид’ Арпе, партнер на Лексиа Аввокати, може да биде назначен како вонреден администратор на голема групација која се наоѓа во финансиски потешкотии, како консултант во стечајни процедури (“amministrazionistraordinarie”) и стечаен управник.

Професорот Санасид’ Арпе е, меѓу другото, автор на монографијата “L’amministrazionestraordinariadeigrandigruppi in crisi. Lineamentigiuridici”, издание на Јовене, Наполи, 2005. Оваа монографија, која е често цитирана од специјализираните медиуми за стечајни процедури на големи групации, е првата монографија за процедурата која се води согласно т.н. Одлука Марцано (Италијанска законска одлука бр. 347/2003) (“DecretoMarzano”) и го разгледува повратокот на веќе исплатени пари согласно Уставот на Италија усвоен од Врховниот суд на Италија со одлуката на т.н. повраток на веќе исплатени пари Пармалат.

Related News