Avv. Stabilito Abg. Maria Teresa Vanacore

Home/Avv. Stabilito Abg. Maria Teresa Vanacore
Avv. Stabilito Abg. Maria Teresa Vanacore

Practice Areas

  • Закон за имиграција

Profile

Мариа Тереса Ванакоре е член на Здружението на адвокати Виченца. Специјалист е за иниграционо право и работи како на спорни, така и на неспорни прашања и обезбедува консултации во областа на право на државјанство, мобилност и престој на европски и странски државјани во Шенген зоната. Во професионалното искуство таа специјализира за правните аспекти на правото на влез на странски државјани кои веќе вршат или сакаат да вршат, индивидуално или во корпоративна форма, бизнис активност во Италија. Има работено за адвокатските компании Спадафора де Роса (Spadafora De Rosa) и Студио легале РСЦ (Studio Legale RSC). Ги владее италијанскиот и англискиот јазик.