Avv. Francesco Dagnino

Practice Areas

  • Инкорпорирање на странски компании, фондови и заштита на актива
  • Иновативни старт-ап компании и капитал
  • Корпоративно право и корпоративно управување
  • Спојувања и усвојување
  • Странски директни инвестиции во Македонија (Македонска канцеларија)

Profile

Поранешен основачки партнер на Крискуоли, Дагнино и партнерите (Criscuoli, Dagnino&Associati), Франческо Дањино е примен во Италијанското здружение на адвокати во 2006 година. Тој е доктор по Корпортивно и берзанско право при Универзитетот Болоња и магистер по Корпоративно право при Универзитетот по право Њујорк како студент на Фулбрајт и на Артур Т. Вандербилт. Тој е вонреден студент на Универзитетот Колумбија во Њујорк. Дипломираше summa cum laude при Универзитетот во Палермо. Тој е автор на многу академски дела во полето на корпоративно право, регулирање на финансиските институции и правото на приватните меѓународни компании и тој е редовен предавач на конференции. Претходно работел за Чиоменти, Латам & Ваткинс (Chiomenti, Latham & Watkins) и правните фирми Анунзиата е Асоциати (Annunziata e Associati).