Prof. Avv. Vincenzo Sanasi D’Arpe

Home/Prof. Avv. Vincenzo Sanasi D’Arpe
Prof. Avv. Vincenzo Sanasi D’Arpe

Practice Areas

  • Комерцијални договори
  • Парници и арбитража
  • Спојувања и усвојување
  • Стечај и реструктурирање

Profile

Професор адвокат Винченцо Санаси Д’Арпе е адвокат при Врховниот суд на Италија, основачки партнер на Студио легале Санаси Д’Арпе (Studio Legale Sanasi d’Arpe), автор на бројни монографии, изданија и есеи и добитник на многу награди (наградата “Le ragioni della nuova politica”, 2013; наградата Barocco, 2000 и 2009).

Моментално тој е:

Професор (“Professor estraordinario”) по комерцијално право одговорен за катедрата “Јавна контрола на бизнис кризата’, професор на магистерските студии за Геополитика и член на Предавачкото тело за доктори на науки за „Финансиски системи, управување со ризик и контрола“ при универзитетот Г.Маркони во Рим;

Претседавач на Одборот на директори на Асикурациони ди Рома (Assicurazioni di Roma);

Специјален комесар на Каблетра С.п.А. (CabelettraS.p.A.) во секторот за Вонредна администрација, Мафлоус С.п.А. (MaflowS.p.A.), Мафлоу Полска (Maflow Polska) и Ман сервици С.р.л. (Man ServiziS.r.l.), Елеа С.п.А. (Elea S.p.A.) и Провинциа италијана дела конгреционе дел Фигли Делл’Иммакола Концезионе (Provincia Italiana Della Congregazione dei Figli Dell’Immacolata Concezione) во секторот за Вонредна администрација ИДИ – Здравствена групација (IDI-Healthcare Group);

Заменик претседавач на Италијаснкиот одбор на Светската програма за храна на Обединетите нации  (WPF Italy);

Ликвидатор на СО.ГЕ.СИ.С.п.А. (Уникредит груп) (SO. GE. SI. S.p.A. (Unicredit Group)) и Селекс системи интеграти на А. Мерлони С.п.А. (Selex Sistemi Integrati S.p.A.) за Ликвидации (Финмеканика груп (Finmeccanica Group);

Член на Управниот одбор на А. Мерлони С.п.А (A. MerloniS.p.A.) во секторот за Вонредна администрација;

Претседавач на Управниот одбор на Мабо префабрикати С.п.А. (Mabo Prefabbricati S.p.A.) во секторот за Вонредна администрација; и

Член на Ревизорскиот одбор на Софицооп С.п.А. (SoficoopS.p.A.)

Претходно бил:

Претседател на Комисијата за стимулации за Фондацијата Валоре Италија (Министерство за економски развој);

Совет на Комората за арбитража за Националната служба против подмитување – Супервизија на јавните договори;

Претседател на надзорниот одбор на Фондационе центро С. Рафаеле дел Монте Табор (Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor (2012)), СДА, Посте мобиле (Poste Mobile), Адрес софтвер (Address Software), Постел Принт (Postel Print), Посте е Трибути (Poste e Tributi) и Посте асикура (Poste Assicura) (Посте италиане груп (Poste Italiane Group), 2009-12); Посте Италиане С.п.А. (Poste Italiane S.p.A.) (2004-12);

Член на Комисијата за реформи за Законот за Вонредна администрација на големи проблематилни групи (Министерство за економски развој, 2009-10);

Инспектор при Министерството за индустрија за доверителски компании (1997-2001);

Потпретседавач и Главен извршен директор на конзорциумот САСТЦА (SASTCA Consortium) меѓу Бул ХН Италија С.п.А. (Bull HN Italy S.p.A.) и Оливети С.Е. С.п.А. (Olivetti S.E. S.p.A.) (1992-94);

Консултант на групацијата ИРИ-СТЕТ (IRI-STET Group) (1992-93), Ханивел-Бул Италија (Honeywell-Bull Italy) (1988-91), групација ИРИ – Италстат (IRI Group-Italstat) (1988-1991); и

Советник при Министерството за буџетско и економско планирање (1987-88).